YÖNETİM KURULUMUZUN 21.06.2016 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARIYLA DERNEĞİMİZ KAPATILMIŞTIR.

YÖNETİM KURULU